[:nl]Niels M. Frederiksen van LEGO

Tijdens Echo Base Charity Con 2019 zal de Deen Niels M. Frederiksen een panel verzorgen genaamd ‘Een dag uit het leven van een LEGO Star Wars-designer‘. In dit panel vertelt hij over hoe zijn jongensdroom werkelijkheid werd toen hij in 2013 aan de slag ging als ontwerper bij LEGO. Sindsdien heeft hij maar liefst twintig Star Wars-sets ontworpen, waaronder Rey’s Speeder (75099), de Sandcrawler (75220) en de San Diego Comic-Con exclusive Sith Trooper (77901).

Zijn hele leven is hij al creatief geweest. Als kind bouwde hij van alles in de timmerplaats van zijn vader en begon hij op achtjarige leeftijd met het bouwen van modelbouwpaketten. Natuurlijk besteedde hij ook vele uren aan het bouwen van LEGO, waarbij de vloer bezaaid lag met steentjes. Zo bouwde hij voertuigen na uit films als Star Wars, Alien en nog veel meer.

Door de jaren heen is modelbouw zijn primaire hobby geworden. In de afgelopen tien tot vijftien jaar is zijn focus komen te liggen op het nauwkeurig namaken van de modellen die zijn gebruikt in films en series als Star Wars, Alien en Battlestar Galactica. Deze zogenaamde ‘Studio Scale”-modellen hebben dezelfde afmetingen en details als de originele props die tijdens de producties zijn gebruikt.

Zo lang hij zich al kan herinneren wilde hij het liefste iets met ontwerpen gaan doen. Vanaf het moment dat hij van de middelbare school kwam, heeft hij geprobeerd om een baan als LEGO ontwerper te krijgen. Dat duurde bijna zeventien jaar voordat dat lukte, maar in de tussentijd gaf hem dat de mogelijkheid om ervaring op te doen als web designer en later ook als leraar in hetzelfde vak; allemaal ervaring die hem naar zijn droombaan zou leiden.

 

 

Back to the main page …Terug naar de hoofdpagina[:en]Niels M. Frederiksen van LEGO

One of our special guests residing in Denmark is Niels M. Frederiksen. During Echo Base Charity Con 2019 he will be hosting a panel called ‘A day in of the life of a LEGO Star Wars designer‘. During this panel he will talk about how his childhood dream came true when he started working as a designer for  LEGO in 2013. Since that time he has designed no less than twenty Star Wars sets, including Rey’s Speeder (75099), the Sandcrawler (75220) and the San Diego Comic-Con exclusive Sith Trooper (77901).

He has been creative all of his life. As a child he was building all kinds of things in the woodshed of his father and at the age of eight he started building model building sets. Of course, he also spent a lot of time building with LEGO bricks, resulting in the floor being covered with bricks. He took joy in recreating vehicles from movies like Star Wars, Alien and much more.

Through the years model building became his primary hobby. In the last ten to fifteen years his focus shifted to accurately recreating the models used in movies and television series like Star Wars, Alien and Battlestar Galactica. These so called ‘Studio Scale’ models have the same measurements and details as the original props that were used during their respective productions.

As long as he can remember he wanted nothing more than doing something in design work. From the moment he graduated high school, he tried to obtain a job as a LEGO designer. It took him almost seventeen years to accomplish that, but it gave him the opportunity in the meantime to gain experience as a web designer and later on also as a teacher in the same field: all very valuable experience which would lead him to his dream job.

 

 

Back to the main page …Terug naar de hoofdpagina[:]