[:nl]Martin Rezard werd geboren in Frankrijk. In zijn tienerjaren begon hij met het maken van wezens. Hij maakte er maskers, modellen en poppen van. Inspiratie daarvoor kreeg hij door het bekijken van films zoals The Dark Crystal, The Empire Strikes Back en Gremlins. Hij werd er zo bedreven in dat hij er zijn beroep van maakte, zonder er ook maar een opleiding voor te hebben gevolgd. Hij zocht het daarna breder en begon ook met het ontwerpen van concepten, met beeldhouwen en het maken van make-up protheses. Inmiddels is hij al zo’n 25 jaar actief in het vak wat voor hem aanvankelijk in Parijs begon, maar na verloop van tijd naar Australië verschoof.

Eind jaren ’90 woonde hij in Sydney toen hij werd gebeld door de supervisor van de kostuumafdeling van Lucasfilm met de vraag of hij geïnteresseerd was om er te komen werken. Op dat moment was de productie van Attack of the Clones bezig. Martin werkte voor deze film onder meer aan de kostuums van Jango Fett en Zam Wesell. Toen de productie van Revenge of the Sith begon, werd hij wederom gevraagd om mee te komen werken en hielp hij onder meer mee met het recreëren van het kostuum van Darth Vader.

In 2005 verhuisde hij naar Londen, Engeland. Diverse televisie- en filmprojecten volgden. In 2011 werkte hij samen met Neal Scanlan aan de Alien-prequel Prometheus. Laatstgenoemde werd niet lang daarna het hoofd van de Creature Shop bij Lucasfilm en vroeg Martin om deel van het team te worden. Dat begon met The Force Awakens, waarvoor hij enkele van de wezens in het kasteel van Maz Kanata ontwierp en de special effects make-up van enkele wezens vervaardigde. Daarnaast beeldhouwde hij ook Nien Nunb en Admiral Ackbar (gespeeld door Tim Rose). Daarna volgde Rogue One – A Star Wars Story, waarvoor hij onder meer Admiral Raddus (gespeeld door Paul Kasey) zowel ontwierp als beeldhouwde. Ook voor Star Wars: The Last Jedi, Solo – A Star Wars Story heeft hij wezens vervaardigd en momenteel is hij alweer bezig voor Star Wars: Episode IX.

Behalve de Star Wars films heeft hij aan diverse andere producties meegewerkt. Denk aan series als Farscape, Dr. Who, Torchwood, Merlin en Game of Thrones, en films als The Matrix, Harry Potter and the Deathly Hallows, World War Z, Thor: The Dark World, Guardians of the Galaxy en het aankomende Jurassic World 2. Kortom, een indrukwekkende staat van dienst.

Martin Rezard zal tijdens Echo Base Charity Con deelnemen aan een signeersessie en een panel.

 

Martin Rezard - Admiral Raddus

 

 

 

Martin Rezard - Maz Kanata castle aliens

 

Martin Rezard - Twilek

 

Martin Rezard - Game of Thrones - White Walker

 

 

 …Terug naar de hoofdpagina

 [:en]Martin Rezard was born in France. As a teenager he started making creatures:  masks, models and puppets. He took his inspiration from watching movies such as The Dark Crystal, The Empire Strikes Back and Gremlins. Eventually, he got so skilled at it that he decided to make a career out of it, without as much as even having followed any kind of proper education. He didn’t stop there as he ventured into other territories and started with conceptual design, sculpting and making makeup prosthetics. Nowadays he has been active in the field for over 25 years which all started out in Paris but took him to Australia after some time.

At the end of the nineties he lived in Sydney when he got a call from the supervisor of Lucasfilm’s costume department asking if he would be interested to come and work there. At that time the production of Attack of the Clones was underway. For this movie, Martin worked on the costumes of Jango Fett and Zam Wesell amongst other things. When the production of Revenge of the Sith started, he was asked back and one of his tasks was to help and recreate the costume of Darth Vader.

In 2005 he moved to London, England. Several television and movie projects followed. In 2011 he worked with Neal Scanlan on the Alien prequel Prometheus. Neal became the Head of the Creature Shop at Lucasfilm not long after and asked Martin to join the team. He started on The Force Awakens for which he designed several creatures from Maz Kanata’s castle and made the special effects makeup for some of them as well. Besides that, he also sculpted Nien Nunb and Admiral Ackbar (played by Tim Rose). Next up came Rogue One – A Star Wars Story, for which he both designed and sculpted Admiral Raddus (played by Paul Kasey) amongst other things. For Star Wars: The Last Jedi and Solo – A Star Wars Story he also created creatures and currently he’s working on Star Wars: Episode IX.

Beside the Star Wars movies he worked on many other productions. Think of series as Farscape, Dr. Who, Torchwood, Merlin and Game of Thrones, and movies such as The Matrix, Harry Potter and the Deathly Hallows, World War Z, Thor: The Dark World, Guardians of the Galaxy and the upcoming Jurassic World 2. All in all a very impressive service record.

Martin Rezard will be taking part in a signing session and a panel at Echo Base Charity Con.

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to the main page …Back to the main page

 [:de]Martin Rezard wurde in Frankreich geboren. Schon in seinen Jugendjahren fing er an Kreaturen zu entwerfen und baute/bastelte Masken, Modelle und Puppen. Er ließ sich durch Filme wie der Dunkle Kristall, Das Imperium Schlägt Zurück und Gremlins inspirieren. Sein Hobby war im so wichtig, dass er es ohne jegliche Ausbildung dafür zum Beruf machte. Später beschäftigte er sich auch mit dem Entwurf von Konzepten, Bildhauerei und Make-Up-Prothesen. Mittlerweile arbeitet er bereits 25 Jahre in dieser Industrie und was in Paris begann, hat sich im Laufe der Zeit nach Australien verlagert.  

Ende der 90er Jahre, als er in Sydney wohnte, bekam er einen Anruf vom Chef der Kostümabteilung bei Lucasfilm, der ihn fragte ob er Interesse hätte um dort zu arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt war die Produktion von Attack of the Clones in vollem Gange. Martin arbeitete für diesen Film unter anderem am Kostüm von Jango Fett und Zam Wessel. Als die Produktion von Revenge of the Sith begann, wurde er wieder gefragt ob er mitarbeiten will und half unter anderem mit dem Entwurf des Kostüms von Darth Vader.

2005 zog er nach London in England. Verschiedene Film und Fernsehprojekte folgten. In 2011 arbeitete er zusammen mit Neal Scanlan am Alien-Prequel Prometheus. Neal wurde kurz darauf Chef des Creature Shop bei Lucasfilm und er fragte Martin auch Teil des Teams zu werden. Sein erstes Projekt dort war The Force Awakens. Dafür entwarf er verschieden Aliens für das Schloss von Maz Kanata und er war für das spezielle Make-Up von verschiedenen Kreaturen verantwortlich. Er machte auch noch Skulpturen von Nien Nunb und Admiral Ackbar. Sein nächstes Projekt war Rogue One. Er entwarf unter anderem Admiral Raddus und machte davon eine Skulptur. Auch für The Last Jedi und Solo hat er Aliens entworfen und im Moment arbeitet er bereits an Episode IX.   

Martin hat außer an Star Wars auch an vielen anderen großen Produktionen mitgearbeitet. Serien wie Farscape, Dr. Who, Torchwood, Merlin und Game of Thrones und Filme wie The Matrix, Harry Potter and the Deathly Hallows, World War Z, Thor: The Dark World, Guardians of the Galaxy und der in kürze erscheinende Jurassic World 2 zählen zu den Projekten, an denen er gearbeitet hat.

Martin Rezard wird während der Echo Base Con unter anderem an einer Autogramm-Session und einem Panel teilnehmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 …Zurück zur Hauptseite

 [:]