[:nl]Stephen B. Scott werd op 19 maart 1968 geboren in Gulfport Mississippi, Amerika. Als kind las hij al diverse comicreeksen zoals The Hulk, Judge Dredd en The Shadow. Toen hij er ook zijn beroep van maakte, was zijn thuisstaat niet de meest ideale plek om een baan te krijgen. Grote uitgevers zoals Marvel en DC zijn namelijk gehuisvest in New York. Daarom stuurde hij per post zijn tekeningen op in de hoop om ergens aangenomen te worden. Dat lukte met als gevolg een behoorlijke staat van dienst.

Stephen heeft getekend voor DC Comics, Marvel Comics, Image, Dark Horse en vele andere uitgevers. De lijst titels waar hij aan heeft gewerkt is minstens zo indrukwekkend. Denk bijvoorbeeld aan Batman, X-Men Forever, JLA, Hulk en nog veel meer. Stephen heeft ook gewerkt aan de televisieserie Smallville en aan de familieserie Kyle XY. Door George Lucas werd hij gevraagd om de art te verzorgen voor Indiana Jones and the Tomb of the Gods. Bijna alle art is daarna gekocht door George Lucas en is nu onderdeel van zijn persoonlijke collectie. Recent werk van Stephen is The Graveyard Book van de veelvuldig onderscheiden auteur Neil Gaiman. Momenteel werkt hij aan de stripserie Normandy Gold voor uitgeverij Titan Comics.

Stephen maakte voor ons evenement speciale en exclusieve poster art, waarvan we onlangs het resultaat presenteerden. Tijdens Echo Base Charity Con zal hij aanwezig zijn om te signeren, om originele werken en prints te verkopen en commissies te verzorgen.

 

stephen b scott echo base charity con poster artist

 

 

 

 …Terug naar de hoofdpagina[:en]Stephen B. Scott was born on March 19th, 1968 in Gulfport Mississippi, Amerika. As a kid he read several comic titles such as The Hulk, Judge Dredd and The Shadow. When he wanted to make his living out of drawing comics, his home state wasn’t the most ideal place to find a job, since large publishing houses such as Marvel and DC are located in New York. He therefore sent his drawings by mail in the hope of getting hired. Luckily, that worked out with him now having a fine track record.

Stephen has drawn for DC Comics, Marvel Comics, Image, Dark Horse and so on. The list of titles he worked on are as impressive as the publishers he worked for: Batman, X-Men Forever, JLA, Hulk and many more. Stephen also worked on the television series Smallville and Kyle XY. He was asked by George Lucas to create the art for Indiana Jones and the Tomb of the Gods. Nearly all of the art pieces were subsequently bought by George Lucas and are now part of his personal collection. Recent work of Stephen includes The Graveyard Book by the acclaimed author Neil Gaiman. He is currently working on the comic series Normandy Gold for Titan Comics.

Stephen was responsible for making special and exclusive poster art for our event, of which we recently presented the result. He will be present at Echo Base Charity Con for a signing session, to sell original art and prints and to do commissions.

 

stephen b scott echo base charity con poster artist

 

 

 

 …Back to the main page[:de]Stephen B. Scott was born on March 19th, 1968 in Gulfport Mississippi, Amerika. As a kid he read several comic titles such as The Hulk, Judge Dredd and The Shadow. When he wanted to make his living out of drawing comics, his home state wasn’t the most ideal place to find a job, since large publishing houses such as Marvel and DC are located in New York. He therefore sent his drawings by mail in the hope of getting hired. Luckily, that worked out with him now having a fine track record.

Stephen has drawn for DC Comics, Marvel Comics, Image, Dark Horse and so on. The list of titles he worked on are as impressive as the publishers he worked for: Batman, X-Men Forever, JLA, Hulk and many more. Stephen also worked on the television series Smallville and Kyle XY. He was asked by George Lucas to create the art for Indiana Jones and the Tomb of the Gods. Nearly all of the art pieces were subsequently bought by George Lucas and are now part of his personal collection. Recent work of Stephen includes The Graveyard Book by the acclaimed author Neil Gaiman. He is currently working on the comic series Normandy Gold for Titan Comics.

Stephen was responsible for making special and exclusive poster art for our event, of which we recently presented the result. He will be present at Echo Base Charity Con for a signing session, to sell original art and prints and to do commissions.

 

stephen b scott echo base charity con poster artist

 

 

 

 …Zurück zur Hauptseite[:]