[:nl]Tim Rose werd op 17 juli 1956 geboren in Illinois maar groeide op in de staat New York. Hij begon zijn carrière als poppenmaker en -speler bij de Jim Henson Company, waar hij werkte aan de televisieseries “The Muppet Show” en “Sesame Street” (in Nederland bekend als “Sesamstraat”). Ook werkte hij aan diverse films, zoals “The Great Muppet Caper”, “The Dark Crystal”, “Labyrinth” en “Muppet’s Christmas Carol”.

Toen de productie van “Fraggle Rock” (De Freggels) begon, was er geen grote rol voor Rose weggelegd. Niet lang daarna kreeg hij een telefoontje van Mike McCormick die werkte aan de pre-productie van “Return of the Jedi“. Door een blessure was deze niet in staat het personage van Sy Snootles te bedienen, en Rose werd gevraagd zijn taak over te nemen. Omdat er al een werkrelatie bestond tussen The Henson Company en Lucasfilm werd Rose uitgeleend aan de film.

Behalve de zangeres van Jabba was hij tevens (samen met Mike Quinn) verantwoordelijk voor Admiral Ackbar, en wekte hij Salacious Crumb tot leven. Deze was oorspronkelijk alleen een figuur op de achtergrond, maar door toedoen van Rose werd het de lieveling van de crew en werd zijn rol groter gemaakt.

Na zijn avonturen in het universum hier ver, ver vandaan werkte Rose aan diverse andere films en televisieseries, zoals “Teenage Mutant Ninja Turtles“, “Fierce Creatures“, “Spitting Image“, “Dinosaurs“, de George Lucas film “Howard the Duck” en maakte hij de hoofden van de “Teletubbies“.

Met de overname van Lucasfilm door Disney begon er een nieuw avontuur voor Rose in het Star Wars universum. Voor “The Force Awakens” keerde hij terug om Admiral Ackbar te vertolken. Datzelfde personage zal later dit jaar ook te zien zijn in de nieuwste Star Wars film, “The Last Jedi“! En afgelopen jaar verleende hij zijn medewerking aan “Rogue One: A Star Wars Story“, waarin hij onder meer de Mon Calamari Shollan vertolkte.

Tim Rose zal tijdens de Echo Base Con vragen beantwoorden van de bezoekers en een signeersessie houden. Prijs handtekening: EUR 20.

Bezoek zijn officiële site op www.admiralackbar.co.uk.

 

tim rose

 

 

 

back to the main page …Back to the main page

 [:en]Tim Rose was born on July 17, 1956 in Illinois (USA) but grew up in New York state. He started his career as puppet creator and performer at the Jim Henson Company, where he worked on the television shows “The Muppet Show” and “Sesame Street”. He also worked on various movies, such as “The Great Muppet Caper”, “The Dark Crystal”, “Labyrinth” and “Muppet’s Christmas Carol”.

In 1982, Tim received a phone call from Mike McCormick who was doing pre-production work on “Return of the Jedi”. An injury prohibited him to perform the character of Sy Snootles, and Rose was asked to take over his duties. Because a working relation between The Henson Company and Lucasfilm already existed, Rose was loaned out to the film.

Besides Jabba’s singer, Rose also performed Admiral Ackbar (with Mike Quinn) and Salacious Crumb. Crumb was originally only supposed to be a background character, but because of Rose’s antics it soon became the crew’s favorite and his role was expanded.

After his adventures in the galaxy far, far away he worked on various other movies and television shows, such as “Teenage Mutant Ninja Turtles“, “Fierce Creatures“, “Spitting Image“, “Dinosaurs“, the George Lucas film “Howard the Duck” and created the heads of the “Teletubbies“.

With the acquisition of Lucasfilm by Disney, a new adventure for Rose began in the Star Wars universe. In “The Force Awakens” he returns as Admiral Ackbar, a character that will also be seen in the new Star Wars film, “The Last Jedi“! He also performed the Mon Calamari Shollan in “Rogue One: A Star Wars Story”.

Tim Rose will be answering questions of visitors and taking part in a signing session at Echo Base Con. Autograph price: EUR 20.

Please visit his official site at www.admiralackbar.co.uk.

 

 

 

 

 …Back to the main page

 [:de]Tim Rose wurde am 17. Juli 1956 in Illinois geboren und wuchs im Staat New York auf. Er begann seine Karriere bei der Jim Henson Company, wo er an Serien wie ‚Die Muppet Show‘ und ‚Die Sesamstraße‘ gearbeitet hat. Außerdem hat er an Filmen wie ‚Die Muppet Weihnachtsgeschichte‘, ‚Die Reise ins Labyrinth‘ und ‚Der Dunkle Kristall‘ gearbeitet.

Als die Produktion der Serie ‚Die Fraggles‘ begann, spielte Rose darin leider keine große Rolle. Kurz darauf erhielt er jedoch einen Anruf von Mike McCormick, der an der Produktion von ‚Die Rückkehr der Jedi Ritter‘ arbeitete. Er hatte sich verletzt und konnte deswegen nicht die Puppe von Sy Snootles kontrollieren, weswegen er Rose fragte um das für ihn zu tun. Da die Henson Company und Lucasfilm bereits öfter zusammengearbeitet hatten wurde Rose ausgeliehen, um zu helfen.

Außer für Jabba’s Sängerin, war er (zusammen mit Mike Quinn) der Mann hinter Admiral Ackbar (Es ist eine Falle!) und Salacious Crumb. Crumb war eigentlich nur eine Figur im Hintergrund, aber durch Rose’s Zutun wurde er ein Liebling der Crew und bekam er eine größere Rolle im Film.

Nach seinen Abenteuern in einer weit, weit entfernten Galaxis arbeite Rose hauptsächlich an verschieden anderen Filmen und Fernsehserien, wie z.B. ‚Teenage Mutant Ninja Turtles‘, ‚Wilde Kreaturen‘, ‚Spitting Image‘, ‚Dinosaurier‘, dem George Lucas Film ‚Howard the Duck‘ und er kreierte die Köpfe der ‚Teletubbies‘.

Nach der Übernahme von Lucasfilm durch Disney begann für Rose ein neues Abenteuer im Star Wars Universum. Er kehrte in ‚Das Erwachen der Macht‘ ins Star Wars Universum zurück, um erneut Admiral Ackbar zu spielen. Ackbar wird auch im nächsten Star Wars Film ‚Die letzten Jedi‘ zu sehen sein! Rose spielte auch den Mon Calamari Shollan in ‘Rogue One: A Star Wars Story’.

Tim wird während der Echo Base Charity Con unter anderem an einer Autogramm-Session und einem Panel teilnehmen. Preis Autogramm: EUR 20.

Besuchen Sie seine offizielle Webseite: www.admiralackbar.co.uk.

 

tim rose

 

 

 …Zurück zur Hauptseite[:]