[:nl]Een stichting kan niet functioneren zonder de inzet van anderen. Daarom is alle hulp welkom. Wil jij een steentje bijdragen aan het bereiken van onze doelstelling? Dat kan op diverse manieren:

Vrijwilligers

Voor het evenement zelf zijn we bijvoorbeeld op zoek naar vrijwilligers die ons mee willen helpen in het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Taken bestaan uit het vervoer of het begeleiden van onze VIP’s, toegangscontrole, het uitvoeren of begeleiden van activiteiten of bijvoorbeeld het aflossen van andere vrijwilligers. Lijkt dit jou wel iets? Ga dan naar onze contactpagina en vul het formulier in!

Donaties
Daarnaast is het mogelijk om onze stichting financieel te steunen door een donatie te doen. Donaties zijn geheel vrijblijvend en kunnen worden gedaan via PayPal (via de knop hieronder) of een bankoverschrijving (IBAN rekeningnummer NL65 INGB 0007 7680 65 ten name van Stichting Echo Base).


 …Terug naar de hoofdpagina

 [:en]A foundation cannot function without the efforts of others. Therefore, all help is welcome. Do you want to contribute a bit to achieving our goal? That can be done in several ways:

Volunteers

For the event itself, for example, we are looking for volunteers who want to assist us in carrying out various activities. Tasks consist of transporting or supervising our VIPs, access control, carrying out or supervising activities or, for example, filling in for other volunteers. Does that appeal to you? Then go to our contact page and fill in the form!

Donations
In addition, it is possible to support our foundation financially, by donating money. Donations are entirely non-binding and can be done via PayPal (via the button below) or by bank tranfser (IBAN checking account NL65 INGB 0007 7680 65 in the name of Stichting Echo Base).


 …Back to the main page

 [:de]Eine Stiftung kann nur funktionieren wenn sich Leute dafür einsetzen. Darum freuen wir uns über jegliche Hilfe, die wir bekommen. Willst du auch deinen Teil beitragen, dann ist das möglich:

Freiwillige Helfer
Für die Veranstaltung brauchen wir freiwillige Helfer, die uns während der Echo Base Con unterstützen. Hilf uns unsere VIP’s zu begleiten, bei der Eintrittskontrolle, beim Organisieren und Ausführen von Besucheraktivitäten oder wechsle dich mit anderen freiwilligen Helfern ab. Ist das etwas für dich? Nimm dann Kontakt mit uns auf!

Spenden
Es ist möglich unsere Stiftung auch finanziell mit Spenden zu unterstützen. Spenden Sie nach eigenem ermessen, wir sind für jegliche Hilfe dankbar! Spenden kann man via Paypal (über den Knopf hier unten) oder mittels Überweisung (IBAN Girokonto NL65 INGB 0007 7680 65 unter dem Namen ‘Stichting Echo Base’).


 …Zurück zur Hauptseite

 [:]